Loading...

Zewnętrzne utrzymanie ruchu

Utrzymanie ruchu w każdym przedsiębiorstwie jest bardzo istotną częścią biznesu, zwłaszcza w procesach produkcyjnych. Właściwie prowadzone utrzymanie ruchu pozwala minimalizować straty wynikające z nieplanowanych przestojów przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. Dlaczego firmy decydują się na outsourcing utrzymania ruchu, czyli powierzenie utrzymania ruchu wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej?

  • możliwość koncentracji na podstawowym biznesie,
  • możliwość wykorzystania wiedzy i doświadczenia pracowników firmy outsourcingowej,
  • redukcję nakładów inwestycyjnych na narzędzia i przyrządy,
  • redukcję kosztów szkoleń personelu związanych z problematyką utrzymania ruchu, skuteczniejsze zarządzanie dzięki uszczupleniu struktury organizacyjnej
  • lepsze wykorzystanie swojego personelu i wyposażenia technicznego przez ograniczenie nieplanowanych przestojów, wyższa efektywność pracy
Przeglądy i serwisy parku maszynowego
Relokacje maszyn