Loading...

Przeglądy i serwisy parku maszynowego

Oferujemy pełny prewencyjny przegląd maszyn i urządzeń w całym zakresie MRO (maintenance, repair, operations). Sprawdzamy i remontujemy układy mechaniczne, elektryczne, automatyczne i pneumatyczne.

Co możemy zrobić:

  • przeprowadzamy regularne i planowe wymiany części – dzięki diagnostyce możliwe jest dokładne planowanie remontów oraz odpowiednia gospodarka częściami zamiennymi
  • planujemy zadania postojowe – maksymalna efektywność i wydajność procesów wytwórczych
  • usuwamy bieżące usterki oraz dbamy o prawidłowe działanie maszyny – zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i środowiska pracy
  • opracowujemy listę części krytycznych